Rebranding dla firmy AdLizards, logo, strategia komunikacji, Social Media Marketing

Firma specjalizująca się w marketingu internetowym, zwróciła się do nas z prośbą o stworzenie nowego logo, które odzwierciedlałoby ich działalność w dynamicznym środowisku cyfrowej reklamy. Klient poszukiwał logo, które nawiązywałoby do zwinnych łapek jaszczurek, symbolizujących szybkość i sprawność w poruszaniu się w tym cyfrowym świecie. Naszym głównym celem było stworzenie logo, które łączyłoby w sobie elementy natury, takie jak jaszczurki, z technologicznym charakterem cyfrowej reklamy. Logo miało być nie tylko nowoczesne i dynamiczne, ale również czytelne i rozpoznawalne, szczególnie na tle czarnego tła, które często występuje w środowisku reklamowym.

Analiza Celów
Proces Projektowy
Wdrożenie/Wyniki

Rozpoczęliśmy od głębokiej analizy wymagań klienta oraz ich branży. Na podstawie tych informacji stworzyliśmy kilka koncepcji logo, skupiając się na wizerunku zwinnych jaszczurek poruszających się w cyfrowym środowisku. Po dyskusji z klientem, wybraliśmy koncepcję, która najlepiej oddawała ich wizję.

Dopracowaliśmy detale logo, dbając o zachowanie czytelności i rozpoznawalności, nawet w mniejszych rozmiarach. Zmieniliśmy kolor wiodący na jaśniejszy, aby logo lepiej wyróżniało się na czarnym tle, które często występuje w środowisku reklamowym.

  • Stworzyliśmy nowoczesne, dynamiczne logo, które skutecznie odzwierciedla charakter działalności firmy Dżungla Reklam.
  • Zmiana koloru na jaśniejszy pozwoliła logo lepiej wyróżniać się na czarnym tle, co jest kluczowe w środowisku reklamowym.
  • Logo spełnia oczekiwania klienta, zapewniając czytelność i rozpoznawalność nawet w dynamicznym i konkurencyjnym środowisku reklamowym.