Branding dla firmy DashVoi

Klient, firma Dashvoi, poszukiwała nie tylko efektywnego landing page, ale również spójnego wizerunku marki, który skutecznie komunikowałby wartości i charakter ich aplikacji. Zadaniem było stworzenie logo, które odzwierciedlałoby szybkość, innowacyjność oraz technologiczny charakter ich produktu, oraz makiety UI, które wspierałyby ten wizerunek na stronie internetowej. Naszym głównym celem było zaprojektowanie logo, które nie tylko łączyłoby się z wizją firmy Dashvoi, ale również przyciągałoby uwagę potencjalnych klientów, komunikując jednocześnie jej kluczowe cechy i korzyści. Dodatkowo, stworzenie makiety UI aplikacji SaaS miało zapewnić spójne i atrakcyjne doświadczenie użytkownika na ich stronie internetowej.

Analiza Celów
Proces Projektowy
Wdrożenie/Wyniki

Rozpoczęliśmy od dogłębnej analizy wizji i wartości Dashvoi, aby zrozumieć istotę ich aplikacji oraz kluczowe elementy, które chcieliśmy wyrazić za pomocą logo i makiety UI.

 Na podstawie naszej analizy stworzyliśmy prosty, ale atrakcyjny wizualnie design, który miał zapewnić łatwą nawigację i zrozumienie treści. Zastosowaliśmy strategię "mobile-first", aby upewnić się, że strona działa płynnie na wszystkich urządzeniach.

Stworzyliśmy logo, które skutecznie odzwierciedla szybkość, innowacyjność i technologiczny charakter aplikacji Dashvoi, jednocześnie zachęcając potencjalnych klientów do bliższego zapoznania się z jej ofertą.

Makiety UI doskonale integrują się z identyfikacją wizualną firmy, tworząc spójne i atrakcyjne doświadczenie dla użytkowników odwiedzających landing page Dashvoi.

Dzięki nowemu logo i makietom UI, firma Dashvoi ma teraz silne narzędzia do budowania rozpoznawalności marki i przyciągania uwagi potencjalnych klientów.